Handleiding MFS-ERP

IX. CRM, relatiebeheer, taak- en klachtenbeheer en mailings

Vanuit dit menu kunnen acties uitgevoerd worden die (in ruime zin) te maken hebben met relaties, afspraken, marketing.

Het onderdeel “Taken” bestaat uit een To-Do lijst waarvan de items kunnen gerelateerd worden aan bestellingen, klanten, prospecten of leveranciers. De items kunnen toegewezen worden en doorgegeven worden tussen medewerkers. Opvolgings-informatie kan telkens worden toegevoegd, en via een status kan aangegeven worden in welk stadium een taak zich bevindt. De takenlijst kan gebruikt worden als agenda, als systeem voor opvolging van klachten door klanten (over bestellingen, ...), ... Op het hoofdscherm van MFS staan bij elke medewerker de taken/klachten/to-do-items die hij of zij moet opvolgen, en ook de taken die hij/zij heeft aangemaakt en doorverwezen, en die door zijn of haar collega's moeten worden opgevolgd.

Het onderdeel “Klantencontacten” is een CRM-systeem. Klanten- en prospectencontacten (telefoons, bezoeken, vergaderingen) kunnen geregistreerd worden, zodat informatie kan uitgewisseld worden tussen medewerkers. Statistieken per klant/prospect/medewerker/... kunnen worden opgevraagd. Dit systeem is uiteraard niet helemaal onafhankelijk van het taken-systeem, want bij een klantenhistoriek horen uiteraard ook de historische taken (bv. klachten) die aan die klant gekoppeld waren.

Het onderdeel concurrentie-informatie slaat gegevens op over de “relatie” met concurrenten. Meer bepaald : informatie over uw concurrenten in verband met bepaalde artikelen of artikelgroepen.

Tenslotte is er de mogelijkheid om selecties te maken van klanten- en prospectenadressen op allerhande criteria (allerlei eigenschappen uit de klantenfiche, maar ook omzet (bv. in specifieke artikelgroep) tijdens de laatste periode, ...). Hiervan kunnen lijsten gemaakt worden voor mailings, mailings worden verstuurd, of zels rechtstreeks etiketten worden afgedrukt.

We bespreken deze onderdelen nu in detail.