Open source ERP-software

Waarom open source CRM- en ERP-software kiezen ?

Open source ?

Hoe kan open source duurzaam werken ?

MFS-ERP is een open-source-pakket . Dat betekent openheid, vrije beschikbaarheid van het programma en de broncode, en dat garandeert dat u niet vastzit aan één partij voor verbetering en aanpassing van deze software. Uiteraard is dit de ultieme garantie op continuïteit en duurzaamheid van de software in uw onderneming : iedereen kan en mag de software vrij gebruiken, onderzoeken, wijzigen en uitbreiden. Ook u, of een derde partij die u hiervoor aanstelt !  Wijzigingen in het programma zelf zijn mogelijk, maar ook de database is vanuit alle andere programma's (uw eigen ontwikkeling of derde partijen) te gebruiken. De openheid en het feit dat een groot aantal gebruikers de software onderzoeken, leidt trouwens tot  feedback die voor iedereen interessant is, op het forum op deze website.

De enige beperking is dat als u aan MFS-ERP wijzigingen aanbrengt,  en als u ze publiceert, ze onder dezelfde licentie moeten worden gepubliceerd (dus ook open broncode, GPL). Dat is voor ons een bescherming van ons intellectueel eigendom : het is dus niet toegelaten MFS "anders te verpakken" en het dan met enkele toevoegingen als een traditioneel gesloten-source-pakket te verkopen.

Maar Open source betekent toch gratis ?

Waar vindt het bedrijf Digon dan haar inkomsten ?  Ik kan het programma immers gewoon downloaden en gebruiken in mijn onderneming...

Het werkt als volgt. U kan de software gratis gebruiken. Maar indien u wenst, kan Digon u opleiding, ondersteuning of aanpassingen en uitbreidingen aan de software leveren. We kunnen u helpen met de implementatie (= het afstemmen van de software op uw bedrijfsprocessen), en we bieden vlotte trajecten voor installatie (of zelfs systemen voor meerdere gebruikers, zonder eigen server). Ook hebben we verschillende addons voor het gratis platform, voor meer specifieke toepassingen dan algemene CRM- en ERP-processen.

Waarom zou ik nu MFS-ERP kiezen ?

Het is belangrijk dat u betrouwbare en duurzame software kiest. Met open source software bent u onafhankelijker, en dat is zeker een belangrijk voordeel van MFS-ERP.  Door de openheid op het forum op onze community-website, heeft ook elke gebruiker toegang tot de feedback van andere gebruikers. MFS heeft een erg goed uitgewerkt CRM-systeem samen met de belangrijke ERP-componenten, en het systeem is vollediger dan vele commercieel beschikbare KMO/MKB-pakketten. Het is dus door deze volledigheid 1 systeem waarin u op 1 plaats uw gegevens invoert, en niet alles moet invoeren in verschillende systemen. Het is (door ons of door anderen) uitbreidbaar : een platform dat (evt. later) voor uw onderneming kan worden aangepast. En er is professionele begeleiding en ondersteuning door ons mogelijk.

Selecteren van CRM/ERP-software : nog een voordeel van open source !

ERP-software selecteren is niet eenvoudig. U moet de belangrijkste elementen van uw bedrijfsproces identificeren, en uw ERP-leverancier moet zich kunnen inleven in uw specifieke noden. In een proces dat "implementatie" genoemd wordt, moet u zich kunnen inwerken in de eigenheden van het ERP-pakket, en moet uw ERP-leverancier vertrouwd worden met uw bedrijfsproces, zodat hij u correcte informatie en opleiding kan aanbieden en eventuele aanpassingen aan het pakket kan voorstellen. "Het beste ERP-pakket" bestaat niet. Een meer zinvol uitgangspunt is "het beste ERP-pakket voor uw bedrijf" zoeken.

In vele gevallen echter wordt een ERP-pakket gekocht omdat ervan verondersteld wordt dat het aan uw noden voldoet na gesprekken met de verkoper en na het lezen van papieren specificaties. Na even zoeken op internet blijkt dat een groot aantal ERP-implementaties mislukt omwille van die veronderstelling. Eens het pakket gekocht is, is de weg terug uiteraard zeer moeilijk.

In het geval van MFS-ERP, is de software open source, en biedt Digon indien u dat wenst uitbreidingen en ondersteuning. Dat betekent dat u MFS-ERP niet eerst hoeft te kopen vooraleer u zich kan inwerken en echt kan vaststellen of het voor u het ideale ERP-pakket is. Het gaat trouwens ook niet om een basis- of testversie die gratis is, het is het volledige pakket. Open source betekent dat u niet automatisch levenslang vast zit aan Digon als leverancier van ondersteuning en aanpassingen van de software (hoewel we natuurlijk hopen dat u kiest voor onze verregaande ervaring). Uitbreidingen en ondersteuning : wij zijn een team van ingenieurs, en dus zien we het als een uitdaging om - wanneer u dat wenst - samen met u het pakket en uw bedrijfsproces op elkaar af te stemmen.